Stocks-GNW-Genworth Financial Inc

GNW Genworth Financial Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Genworth Financial Incs intäkter decreased med 4.15% och uppgick till 7.51B. Nettoinkomsten decreased med 19.50% till 739.00M. Nettotillgångarna decreased med 33.98% till 10.74B och VPA decreased från 1.76 till 1.19.
GNWs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
N/A
Nettovinstmarginal
7.86%
Rörelsemarginal
11.28%
Avkastning på investeringar
3.98%