Stocks-HAE-Haemonetics Corp.

HAE Haemonetics Corp.

77.10 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/3/2023: Haemonetics Corp.s intäkter increased med 17.67% och uppgick till 1.17B. Nettoinkomsten increased med 166.05% till 115.40M. Nettotillgångarna increased med 9.15% till 818.00M och VPA increased från 0.84 till 2.24.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar