Stocks-HBI-Hanesbrands Inc

HBI Hanesbrands Inc

4.50 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Hanesbrands Incs intäkter decreased med 8.35% och uppgick till 6.23B. Nettoinkomsten decreased med 125.18% till -131.17M. Nettotillgångarna decreased med 43.31% till 398.26M och VPA decreased från 0.22 till -0.36.
HBIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
33.27%
Nettovinstmarginal
3.41%
Rörelsemarginal
5.24%
Avkastning på investeringar
5.20%