Stocks-HD-Home Depot Inc

HD Home Depot Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: Home Depot Incs intäkter increased med 4.13% och uppgick till 157.40B. Nettoinkomsten increased med 4.09% till 17.11B. Nettotillgångarna increased med 192.10% till 1.56B och VPA increased från 15.53 till 16.69.
HDs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
31.73%
Nettovinstmarginal
10.42%
Rörelsemarginal
14.51%
Avkastning på investeringar
35.21%