Stocks-HES-Hess Corp

HES Hess Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Hess Corps intäkter decreased med 7.18% och uppgick till 10.51B. Nettoinkomsten decreased med 32.48% till 1.74B. Nettotillgångarna increased med 11.35% till 9.60B och VPA decreased från 7.18 till 4.49.
HESs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
33.67%
Nettovinstmarginal
-8.67%
Rörelsemarginal
28.73%
Avkastning på investeringar
-0.01%