Stocks-HFG.DE-HelloFresh SE

HFG.DE HelloFresh SE

13.635 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: HelloFresh SEs intäkter increased med 26.93% och uppgick till 7.61B. Nettoinkomsten decreased med NaN till N/A. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från 1.42 till N/A.
HFG.DEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
62.46%
Nettovinstmarginal
3.75%
Rörelsemarginal
2.40%
Avkastning på investeringar
15.29%