Stocks-HIG-The Hartford Financial Services Group Inc

HIG The Hartford Financial Services Group Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: The Hartford Financial Services Group Incs intäkter increased med 9.68% och uppgick till 24.53B. Nettoinkomsten increased med 37.96% till 2.50B. Nettotillgångarna decreased med NaN till 15.33B och VPA increased från 5.44 till 7.97.
HIGs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
N/A
Nettovinstmarginal
9.48%
Rörelsemarginal
13.43%
Avkastning på investeringar
10.18%