Stocks-HRI-Herc Holdings

HRI Herc Holdings

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Herc Holdingss intäkter increased med 32.11% och uppgick till 2.74B. Nettoinkomsten increased med 47.21% till 329.90M. Nettotillgångarna increased med 13.49% till 1.11B och VPA increased från 7.37 till 10.92.
HRIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
34.22%
Nettovinstmarginal
7.34%
Rörelsemarginal
20.49%
Avkastning på investeringar
4.49%