Stocks-HWM-Howmet Aerospace Inc

HWM Howmet Aerospace Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Howmet Aerospace Incs intäkter increased med 13.90% och uppgick till 5.66B. Nettoinkomsten increased med 81.78% till 469.00M. Nettotillgångarna increased med 2.65% till 3.60B och VPA increased från 0.59 till 1.11.
HWMs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
23.76%
Nettovinstmarginal
4.81%
Rörelsemarginal
18.33%
Avkastning på investeringar
3.28%