Stocks-IBKR-Interactive Brokers Group

IBKR Interactive Brokers Group

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Interactive Brokers Groups intäkter increased med 84.33% och uppgick till 7.81B. Nettoinkomsten increased med 52.66% till 2.81B. Nettotillgångarna increased med 20.92% till 14.07B och VPA increased från 3.75 till 5.67.
IBKRs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
95.09%
Nettovinstmarginal
8.20%
Rörelsemarginal
83.74%
Avkastning på investeringar
9.81%