Stocks-IDR.MC-Indra Sistemas SA

IDR.MC Indra Sistemas SA

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Indra Sistemas SAs intäkter increased med 13.60% och uppgick till 3.85B. Nettoinkomsten increased med 20.27% till 175.60M. Nettotillgångarna increased med 18.62% till 1.03B och VPA increased från 0.74 till 0.89.
IDR.MCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
6.08%
Nettovinstmarginal
2.58%
Rörelsemarginal
7.75%
Avkastning på investeringar
4.57%