StocksIDEXX Laboratories IncIDXX

IDXX

IDEXX Laboratories Inc

404.11 6.45 (1.62%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Handla
S
404.11
K
405.42
(right-click to deleteright-click to manage)
IDXX
- +
 
No Data Available
Search for Symbol or Username
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.