Stocks-IFF-International Flavors & Fragra

IFF International Flavors & Fragra

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: International Flavors & Fragras intäkter increased med 6.73% och uppgick till 12.44B. Nettoinkomsten decreased med 758.06% till -1.84B. Nettotillgångarna decreased med 16.16% till 17.79B och VPA decreased från 1.10 till -7.23.
IFFs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
25.83%
Nettovinstmarginal
0.81%
Rörelsemarginal
6.57%
Avkastning på investeringar
0.53%