Stocks-IHS-IHS Holding

IHS IHS Holding

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: IHS Holdings intäkter increased med 24.15% och uppgick till 1.96B. Nettoinkomsten decreased med 1,700.84% till -470.40M. Nettotillgångarna decreased med 21.28% till 1.36B och VPA decreased från -0.08 till -1.39.
IHSs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
45.54%
Nettovinstmarginal
-20.61%
Rörelsemarginal
27.78%
Avkastning på investeringar
-7.95%