Stocks-IMI.L-IMI

IMI.L IMI

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: IMIs intäkter increased med 9.81% och uppgick till 2.05B. Nettoinkomsten increased med 15.28% till 226.30M. Nettotillgångarna increased med 16.24% till 905.60M och VPA increased från 0.73 till 0.87.
IMI.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
44.77%
Nettovinstmarginal
9.77%
Rörelsemarginal
17.16%
Avkastning på investeringar
14.28%