Stocks-INCY-Incyte Corp.

INCY Incyte Corp.

54.82 -0.14 (-0.25%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Incyte Corp.s intäkter increased med 13.67% och uppgick till 3.39B. Nettoinkomsten decreased med 64.09% till 340.66M. Nettotillgångarna increased med 15.92% till 4.37B och VPA decreased från 4.27 till 1.52.
INCYs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
91.65%
Nettovinstmarginal
11.45%
Rörelsemarginal
14.96%
Avkastning på investeringar
8.80%