Stocks-INTU-Intuit Corp

INTU Intuit Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/7/2023: Intuit Corps intäkter increased med 12.90% och uppgick till 14.37B. Nettoinkomsten increased med 15.39% till 2.38B. Nettotillgångarna increased med 5.04% till 17.27B och VPA increased från 7.28 till 8.42.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar