Stocks-IP-International Paper Co

IP International Paper Co

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: International Paper Cos intäkter decreased med 10.61% och uppgick till 18.92B. Nettoinkomsten decreased med 82.65% till 302.00M. Nettotillgångarna decreased med 1.67% till 8.36B och VPA decreased från 4.10 till 0.83.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar