Stocks-IRTC-iRhythm Technologies Inc.

IRTC iRhythm Technologies Inc.

119.23 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: iRhythm Technologies Inc.s intäkter increased med 27.29% och uppgick till 410.92M. Nettoinkomsten decreased med 14.60% till -116.16M. Nettotillgångarna decreased med 14.20% till 239.81M och VPA decreased från -3.46 till -3.88.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar