Stocks-JACK-Jack in the Box Inc

JACK Jack in the Box Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/9/2023: Jack in the Box Incs intäkter increased med 15.27% och uppgick till 1.69B. Nettoinkomsten increased med 12.99% till 130.83M. Nettotillgångarna increased med 2.43% till -718.33M och VPA increased från 5.45 till 6.30.
JACKs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
26.35%
Nettovinstmarginal
9.70%
Rörelsemarginal
16.13%
Avkastning på investeringar
9.55%