Stocks-JAZZ-Jazz Pharmaceuticals

JAZZ Jazz Pharmaceuticals

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Jazz Pharmaceuticalss intäkter increased med 18.26% och uppgick till 3.66B. Nettoinkomsten increased med 32.03% till -224.06M. Nettotillgångarna decreased med 22.18% till 3.09B och VPA increased från -5.52 till -3.58.
JAZZs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
71.28%
Nettovinstmarginal
4.38%
Rörelsemarginal
14.99%
Avkastning på investeringar
2.31%