Stocks-JBHT-J.B.Hunt Transport Services Inc

JBHT J.B.Hunt Transport Services Inc

191.85 2.50 (1.32%)
Marknaden är öppenFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: J.B.Hunt Transport Services Incs intäkter increased med 21.74% och uppgick till 14.81B. Nettoinkomsten increased med 27.41% till 969.35M. Nettotillgångarna increased med 17.61% till 3.67B och VPA increased från 7.14 till 9.21.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar