Stocks-JOE-The St. Joe Company

JOE The St. Joe Company

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: The St. Joe Companys intäkter decreased med 5.50% och uppgick till 252.32M. Nettoinkomsten decreased med 4.71% till 70.23M. Nettotillgångarna increased med 14.06% till 651.11M och VPA decreased från 1.27 till 1.21.
JOEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
29.30%
Nettovinstmarginal
26.31%
Rörelsemarginal
22.95%
Avkastning på investeringar
6.46%