Stocks-KER.PA-Kering SA

KER.PA Kering SA

391.60 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Kering SAs intäkter increased med 15.33% och uppgick till 20.35B. Nettoinkomsten increased med 14.55% till 3.72B. Nettotillgångarna increased med 7.62% till 14.78B och VPA increased från 25.49 till 29.31.
KER.PAs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
75.65%
Nettovinstmarginal
16.46%
Rörelsemarginal
26.80%
Avkastning på investeringar
13.90%