Stocks-KEY-KeyCorp

KEY KeyCorp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: KeyCorps intäkter decreased med NaN och uppgick till N/A. Nettoinkomsten decreased med 49.56% till 964.00M. Nettotillgångarna increased med 8.79% till 14.64B och VPA decreased från 1.93 till 0.88.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar