Stocks-KGC-Kinross Gold Corp

KGC Kinross Gold Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Kinross Gold Corps intäkter decreased med 7.36% och uppgick till 3.46B. Nettoinkomsten decreased med 86.01% till 30.60M. Nettotillgångarna decreased med 11.54% till 5.88B och VPA decreased från 0.17 till -0.47.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar