Stocks-KNX-Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Knight-Swift Transportation Holdings Inc.s intäkter decreased med 3.86% och uppgick till 7.14B. Nettoinkomsten decreased med 72.05% till 215.52M. Nettotillgångarna increased med 2.14% till 7.10B och VPA decreased från 4.73 till 1.34.
KNXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
10.85%
Nettovinstmarginal
8.19%
Rörelsemarginal
4.30%
Avkastning på investeringar
6.36%