Stocks-LAW-CS Disco Inc

LAW CS Disco Inc

6.86 -0.88 (-11.36%)
Marknaden är öppenFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: CS Disco Incs intäkter increased med 18.23% och uppgick till 135.19M. Nettoinkomsten decreased med 190.02% till -70.77M. Nettotillgångarna decreased med 16.76% till 223.64M och VPA decreased från -0.42 till -1.20.
LAWs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
74.69%
Nettovinstmarginal
-42.21%
Rörelsemarginal
-57.12%
Avkastning på investeringar
-46.77%