Stocks-LECO-Lincoln Electric Holdings Inc

LECO Lincoln Electric Holdings Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Lincoln Electric Holdings Incs intäkter increased med 16.30% och uppgick till 3.76B. Nettoinkomsten increased med 70.74% till 472.22M. Nettotillgångarna increased med 8.75% till 1.22B och VPA increased från 4.60 till 8.04.
LECOs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
34.71%
Nettovinstmarginal
9.66%
Rörelsemarginal
16.72%
Avkastning på investeringar
17.70%