Stocks-LII-Lennox International Inc

LII Lennox International Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Lennox International Incs intäkter increased med 5.58% och uppgick till 4.98B. Nettoinkomsten increased med 18.71% till 590.10M. Nettotillgångarna increased med 240.47% till 285.30M och VPA increased från 13.88 till 16.54.
LIIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
32.17%
Nettovinstmarginal
10.80%
Rörelsemarginal
16.76%
Avkastning på investeringar
45.30%