Stocks-LILA-Liberty Latin America Ltd.

LILA Liberty Latin America Ltd.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Liberty Latin America Ltd.s intäkter increased med 0.34% och uppgick till 4.82B. Nettoinkomsten increased med 58.80% till -201.90M. Nettotillgångarna decreased med 11.92% till 2.57B och VPA increased från -1.89 till -0.79.
LILAs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
50.09%
Nettovinstmarginal
-8.23%
Rörelsemarginal
14.18%
Avkastning på investeringar
-3.34%