Stocks-LMND-Lemonade Inc.

LMND Lemonade Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Lemonade Inc.s intäkter increased med 130.66% och uppgick till 192.60M. Nettoinkomsten decreased med 23.41% till -297.80M. Nettotillgångarna decreased med 12.28% till 866.80M och VPA decreased från -3.94 till -4.59.
LMNDs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
N/A
Nettovinstmarginal
-189.86%
Rörelsemarginal
-77.43%
Avkastning på investeringar
-29.07%