Stocks-LNT-Alliant Energy Corp

LNT Alliant Energy Corp

47.76 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Alliant Energy Corps intäkter increased med 14.61% och uppgick till 4.21B. Nettoinkomsten increased med 1.78% till 686.00M. Nettotillgångarna increased med 4.77% till 6.28B och VPA increased från 2.63 till 2.73.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar