Stocks-LNT-Alliant Energy Corp

LNT Alliant Energy Corp

52.09 0.55 (1.07%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Alliant Energy Corps intäkter increased med 14.61% och uppgick till 4.21B. Nettoinkomsten increased med 1.78% till 686.00M. Nettotillgångarna increased med 4.77% till 6.28B och VPA increased från 2.63 till 2.73.
LNTs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
24.41%
Nettovinstmarginal
16.66%
Rörelsemarginal
21.69%
Avkastning på investeringar
5.09%