Stocks-LOW-Lowe's Companies Inc

LOW Lowe's Companies Inc

218.12 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: Lowe's Companies Incs intäkter increased med 0.84% och uppgick till 97.06B. Nettoinkomsten decreased med 23.70% till 6.42B. Nettotillgångarna decreased med 195.97% till -14.25B och VPA decreased från 12.03 till 10.17.
LOWs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
31.45%
Nettovinstmarginal
6.94%
Rörelsemarginal
15.49%
Avkastning på investeringar
26.65%