Stocks-LUNA.US-Luna Innovations Inc

LUNA.US Luna Innovations Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Luna Innovations Incs intäkter increased med 25.12% och uppgick till 109.50M. Nettoinkomsten decreased med 111.20% till -2.30M. Nettotillgångarna increased med 14.01% till 93.40M och VPA decreased från 0.04 till -0.02.
LUNA.USs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
54.24%
Nettovinstmarginal
1.63%
Rörelsemarginal
0.23%
Avkastning på investeringar
1.51%