Stocks-M-Macy's Inc

M Macy's Inc

18.64 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: Macy's Incs intäkter increased med 0.05% och uppgick till 25.31B. Nettoinkomsten decreased med 17.69% till 1.18B. Nettotillgångarna increased med 12.73% till 4.08B och VPA decreased från 4.55 till 4.19.
Ms investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
38.65%
Nettovinstmarginal
-2.32%
Rörelsemarginal
4.71%
Avkastning på investeringar
-2.13%