Stocks-MAA-Mid-America Apartment Communities Inc.

MAA Mid-America Apartment Communities Inc.

125.58 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Mid-America Apartment Communities Inc.s intäkter increased med 13.60% och uppgick till 2.02B. Nettoinkomsten increased med 18.90% till 654.78M. Nettotillgångarna increased med 0.43% till 6.21B och VPA increased från 4.61 till 5.48.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar