Stocks-MAN-ManpowerGroup Inc

MAN ManpowerGroup Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: ManpowerGroup Incs intäkter decreased med 4.60% och uppgick till 18.91B. Nettoinkomsten decreased med 76.24% till 88.80M. Nettotillgångarna decreased med 9.11% till 2.23B och VPA decreased från 7.08 till 1.76.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar