Stocks-MARA-Marathon Digital Holdings Inc.

MARA Marathon Digital Holdings Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Marathon Digital Holdings Inc.s intäkter decreased med 21.74% och uppgick till 117.75M. Nettoinkomsten decreased med 1,798.41% till -686.74M. Nettotillgångarna decreased med 43.49% till 385.94M och VPA decreased från -0.36 till -6.05.
MARAs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-15.89%
Nettovinstmarginal
-285.76%
Rörelsemarginal
-44.67%
Avkastning på investeringar
-34.62%