Stocks-MDB-MongoDB Inc

MDB MongoDB Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: MongoDB Incs intäkter increased med 46.95% och uppgick till 1.28B. Nettoinkomsten decreased med 12.56% till -345.40M. Nettotillgångarna increased med 10.92% till 739.51M och VPA decreased från -4.75 till -5.03.
MDBs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
74.33%
Nettovinstmarginal
-37.21%
Rörelsemarginal
-14.86%
Avkastning på investeringar
-19.07%