Stocks-MGY-Magnolia Oil & Gas Corp

MGY Magnolia Oil & Gas Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Magnolia Oil & Gas Corps intäkter increased med 57.14% och uppgick till 1.69B. Nettoinkomsten increased med 87.64% till 1.05B. Nettotillgångarna increased med 66.49% till 1.74B och VPA increased från 2.36 till 4.71.
MGYs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
60.12%
Nettovinstmarginal
-31.79%
Rörelsemarginal
48.67%
Avkastning på investeringar
-11.59%