Stocks-ML.PA-Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

ML.PA Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

0 0 (0%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCAs intäkter increased med 20.15% och uppgick till 28.59B. Nettoinkomsten increased med 8.89% till 2.01B. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från N/A till N/A.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar