Stocks-MMI-Marcus & Millichap

MMI Marcus & Millichap

30.33 -0.26 (-0.84%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/12/2022 var Marcus & Millichaps intäkter decreased med 18.96% och uppgick till 262.45M. Nettoinkomsten decreased med 62.97% till 7.91M. Nettotillgångarna decreased med 1.44% till 713.51M och VPA decreased från 0.53 till 0.20.
MMIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
31.83%
Nettovinstmarginal
9.04%
Rörelsemarginal
10.49%
Avkastning på investeringar
14.82%