Stocks-MVIS-MicroVision Inc

MVIS MicroVision Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: MicroVision Incs intäkter decreased med 73.44% och uppgick till 664.00K. Nettoinkomsten decreased med 22.90% till -53.09M. Nettotillgångarna decreased med 20.41% till 89.74M och VPA decreased från -0.27 till -0.32.
MVISs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-317.61%
Nettovinstmarginal
-2,937.42%
Rörelsemarginal
-3,818.63%
Avkastning på investeringar
221.54%