Stocks-MWA-Mueller Water Products Inc

MWA Mueller Water Products Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/9/2023: Mueller Water Products Incs intäkter increased med 2.27% och uppgick till 1.28B. Nettoinkomsten increased med 11.62% till 85.50M. Nettotillgångarna increased med 6.31% till 711.50M och VPA increased från 0.48 till 0.55.
MWAs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
29.75%
Nettovinstmarginal
6.65%
Rörelsemarginal
10.79%
Avkastning på investeringar
6.54%