Stocks-NFLX-Netflix, Inc.

NFLX Netflix, Inc.

402.33 -9.90 (-2.40%)
Marknaden är öppenFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Netflix, Inc.s intäkter increased med 6.46% och uppgick till 31.62B. Nettoinkomsten decreased med 12.20% till 4.49B. Nettotillgångarna increased med 31.09% till 20.78B och VPA decreased från 11.24 till 9.95.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar