Stocks-NLY-Annaly Capital Management Inc

NLY Annaly Capital Management Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Annaly Capital Management Incs intäkter increased med 445.67% och uppgick till 3.29B. Nettoinkomsten decreased med 27.95% till 1.73B. Nettotillgångarna decreased med 13.84% till 11.37B och VPA increased från 1.60 till 3.92.
NLYs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
99.67%
Nettovinstmarginal
45.10%
Rörelsemarginal
22.45%
Avkastning på investeringar
1.86%