Stocks-NRG-NRG Energy Inc

NRG NRG Energy Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: NRG Energy Incs intäkter increased med 16.87% och uppgick till 31.54B. Nettoinkomsten decreased med 44.17% till 1.22B. Nettotillgångarna increased med 6.33% till 3.83B och VPA decreased från 8.93 till 5.17.
NRGs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
11.51%
Nettovinstmarginal
15.04%
Rörelsemarginal
5.57%
Avkastning på investeringar
21.33%