Stocks-NSC-Norfolk Southern Corp

NSC Norfolk Southern Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Norfolk Southern Corps intäkter decreased med 4.28% och uppgick till 12.20B. Nettoinkomsten increased med 21.31% till 3.97B. Nettotillgångarna increased med 0.38% till 12.78B och VPA decreased från 13.88 till 11.74.
NSCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
23.10%
Nettovinstmarginal
22.44%
Rörelsemarginal
23.10%
Avkastning på investeringar
9.08%