StocksNucor CorpNUE

NUE

Nucor Corp

106.99 1.70 (1.61%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Handla
S
106.98
K
107.48
(right-click to deleteright-click to manage)
NUE
- +
 
No Data Available
Search for Symbol or Username
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.